Användarvillkor

1. Villkor

Genom att komma åt denna webbplats godkänner du att du är bunden av dessa användarvillkor för användarwebben, alla tillämpliga lagar och regler och är överens om att du är ansvarig för att du följer gällande lokala lagar. Om du inte håller med några av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialen på denna webbplats skyddas av gällande upphovsrätt och varumärkesrätt.

2. Använd licens

Tillstånd beviljas tillfälligt att ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på företagets webbplats för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljande av en licens, inte en överföring av titel, och enligt denna licens får du inte:

modifiera eller kopiera materialet

Använd materialen för kommersiellt syfte eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell).

Försök att dekompilera eller omvända någon programvara som finns på företagets webbplats.

ta bort eventuella upphovsrättsliga eller andra proprietära noteringar från materialet; eller

överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialen på någon annan server.

Licensen ska automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan avslutas av företaget när som helst. När du avslutar din visning av dessa material eller vid uppsägningen av denna licens måste du förstöra alla nedladdade material som du äger, antingen i elektronisk eller tryckt form.

3. Ansvarsfriskrivning

Materialen på Bolagets webbplats tillhandahålls "som det är". Företaget ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed avvisar och förnekar alla andra garantier, inklusive, men inte begränsat, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller bristande intrång i immateriella rättigheter eller annat brott mot rättigheter. Vidare garanterar företaget inte eller lämnar några upplysningar om riktigheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på dess Internet-webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är kopplade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Företaget eller dess leverantörer får under inga omständigheter hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott) som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda materialen på företagets webbplats, även om företaget eller en auktoriserad företrädare har underrättats muntligen eller skriftligen om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, gäller dessa begränsningar kanske inte för dig.

5. Revisioner och Errata

Materialen som visas på företagets hemsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Företaget garanterar inte att något av materialen på sin webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Företaget kan när som helst ändra innehållet på sin webbplats utan föregående meddelande. Företaget åtar sig dock inte något att uppdatera materialet.

6. Länkar

Företaget har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin internetwebbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av en länk innebär inte godkännande av företagets webbplats. Användning av sådan länkad webbplats är på användarens egen risk.

7. Ändringar av användarvillkoren för webbplatsen

Företaget kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den nuvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Gällande lag

Eventuella krav som hänför sig till bolagets webbplats ska regleras av lagen i New York utan hänsyn till dess lagkonflikt.